8η Αυγούστου 1964 βά βομβαρδισμό από Τουρκία! στο χωριιό μας ΜΑΝΣΟΎΡΑ

megaVideos 4182 Videos
8Views

8η Αυγούστου 1964 βάρβαρος βομβαρδιο από Τουρκία! στο χωριιό μας ΜΑΝΣΟΎΡΑ 8η Αυγούσπου 2018 καταστρόφη σε ολόκλη...