ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ