Αντισυνταγματικός#υποχρεωτικός_εμβoλιασμός"Το εμβολιο επιφέρει ανεπιθύμητες θανατηφόρες"Δικ.Σικελίας

megaVideos 13315 Videos
53Views

Ιστορική απόφαση δικαστηρίου της Ιταλίας , αφορά και την Ελλάδα Απεφάνθησαν δικαστές σ το Δικαστήριο Διοικητικής ...