Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Τρίτη
26 Ιουλίου
Παρασκευή
Παρασκευάς

Στείλτε τις ευχές σας
Αυριο Τετάρτη
27 Ιουλίου
Παντελής

Στείλτε τις ευχές σας
Την Παρασκευή
29 Ιουλίου
Καλλίνικος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Κυριακή
31 Ιουλίου
Ιωσήφ

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ