Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Την Πέμπτη
06 Αυγούστου
Σωτήρης
Σωτηρία

Στείλτε τις ευχές σας
Το Σάββατο
08 Αυγούστου
Τριαντάφυλλος

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ