Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Κυριακή
26 Ιουνίου
Αγίων Πάντων
Δαυίδ

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τετάρτη
29 Ιουνίου
Πέτρος
Παύλος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Πέμπτη
30 Ιουνίου
Απόστολος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Παρασκευή
01 Ιουλίου
Κοσμάς (α)
Δαμιανός (α)
Αργύριος (α)
Ανάργυρος (α)
Αργυρώ (α)
Δαμιανή (α)

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ