Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Αυριο Τρίτη
17 Ιανουαρίου
Αντώνιος
Αντωνία

Στείλτε τις ευχές σας
Μεθάυριο Τετάρτη
18 Ιανουαρίου
Αθανάσιος
Αθανασία
Κύριλλος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Πέμπτη
19 Ιανουαρίου
Μακάριος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Παρασκευή
20 Ιανουαρίου
Ευθύμιος
Ευθυμία

Στείλτε τις ευχές σας
Το Σάββατο
21 Ιανουαρίου
Αγνή
Μάξιμος
Αναστάσιος (β)

Στείλτε τις ευχές σας
Την Κυριακή
22 Ιανουαρίου
Τιμόθεος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Δευτέρα
23 Ιανουαρίου
Αγαθάγγελος

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ