Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Σάββατο
20 Σεπτεμβρίου
Ευστάθιος
Ευσταθία

Στείλτε τις ευχές σας
Μεθάυριο Δευτέρα
22 Σεπτεμβρίου
Φωκάς

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τρίτη
23 Σεπτεμβρίου
Πολυξένη
Ξανθίππη

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τετάρτη
24 Σεπτεμβρίου
Θέκλα

Στείλτε τις ευχές σας
Την Πέμπτη
25 Σεπτεμβρίου
Ευφροσύνη

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ