Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Τρίτη
25 Νοεμβρίου
Αικατερίνη
Μερκούριος

Στείλτε τις ευχές σας
Αυριο Τετάρτη
26 Νοεμβρίου
Στυλιανός
Στυλιανή

Στείλτε τις ευχές σας
Την Κυριακή
30 Νοεμβρίου
Ανδρέας
Ανδριανή

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ