Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Μεθάυριο Δευτέρα
30 Νοεμβρίου
Ανδρέας
Ανδριανή

Στείλτε τις ευχές σας
Την Παρασκευή
04 Δεκεμβρίου
Βαρβάρα

Στείλτε τις ευχές σας
Το Σάββατο
05 Δεκεμβρίου
Σάββας
Σαββούλα

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ