Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Αυριο Πέμπτη
23 Οκτωβρίου
Ιάκωβος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Κυριακή
26 Οκτωβρίου
Δημήτριος
Δήμητρα

Στείλτε τις ευχές σας
Την Δευτέρα
27 Οκτωβρίου
Νέστωρας

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ