Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Πέμπτη
23 Φεβρουαρίου
Πολύκαρπος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Κυριακή
26 Φεβρουαρίου
Πορφύριος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Δευτέρα
27 Φεβρουαρίου
Ασκληπιός

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τετάρτη
01 Μαρτίου
Ευδοκία

Στείλτε τις ευχές σας
Την Πέμπτη
02 Μαρτίου
Ευθαλία

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ