Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Πέμπτη
30 Οκτωβρίου
Ζηνοβία

Στείλτε τις ευχές σας
Μεθάυριο Σάββατο
01 Νοεμβρίου
Κοσμάς (β)
Δαμιανός (β)
Δαμιανή (β)
Αργυρώ (β)
Ανάργυρος (β)
Αργύριος (β)

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ